Banský úrad, ktorý rozhoduje o priestupku aktivistov Greenpeace, môže byť zaujatý

Autor: Greenpeace Slovensko | 29.5.2019 o 12:05 | Karma článku: 1,42 | Prečítané:  357x

V prípade aktivistov a aktivistiek Greenpeace začal konať Obvodný banský úrad v Prievidzi pre podozrenie z priestupku. Existujú obavy z predpojatosti a podali námietku zaujatosti.

Aktivisti a aktivistky Greenpeace minulý rok vyliezli na ťažobnú vežu nováckej bane a Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, odbor kriminálnej polície, rozhodlo, že nespáchali trestný čin a prípad sa bude ďalej posudzovať iba v priestupkovom konaní. Keďže ide o priestupok, polícia prípad postúpila Obvodnému banskému úradu v Prievidzi (OBÚ). Tu však príbeh "nováckej dvanástky" ani náhodou nekončí. Keďže existujú obavy z predpojatosti, právny zástupca aktivistov a aktivistiek podal námietku zaujatosti voči všetkým zamestnancom tohto úradu.

AKÉ SÚ DôVODY?

1. Obvodný banský úrad, ktorý rozhoduje o ďalšom osude aktivistov, sídli na rovnakej adrese ako spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP), ktorá prevádzkuje novácke bane, v ktorých aktivisti a aktivistky Greenpeace protestovali.  HBP sa cíti byť protestom poškodená.

Zamestnanci a predstavitelia OBÚ ako aj HBP pracujú v tej istej budove, na ulici Matice Slovenskej 10 v Prievidzi. Prítomnosť OBÚ na predmetnej adrese trvá už niekoľko rokov. Vo zverejnených dokumentoch je zmienka až k roku 1997, čo je viac ako dve desaťročia. Je preto vysoko pravdepodobné, že zástupcovia oboch subjektov prichádzajú denne do osobného kontaktu, poznajú sa, majú medzi sebou rôznorodé vzťahy a možno trávia spoločne aj svoj voľný čas. Preto už len samotný fakt rovnakého sídla vzbudzuje závažné pochybnosti o nestrannosti OBÚ (ktorý je v tomto konaní správnym orgánom) a jeho zamestnancov, ktorí majú v priestupkovom konaní nezávisle rozhodovať o právnej zodpovednosti aktivistov a aktivistiek v súvislosti s ich prítomnosťou v Bani Nováky, ktorá patrí spoločnosti HBP.

Navyše budova, v ktorej sídlia obidva subjekty (teda OBÚ a HBP) vlastní spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká, a. s. (HBZ). HBZ zabezpečuje prepravu energetického uhlia z dobývacích stredísk HBP do elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch. Čo sa ešte dá povedať v tejto súvislosti o HBZ? Aj HBZ sídli v  budove na ulici Matici Slovenskej 10 v Prievidzi. HBZ je významne personálne prepojená s HBP prostredníctvom rovnakých štatutárov (Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., Ing. Stanislav Gurský, Ing. Petra Sládečková) a obe spoločnosti majú totožného konečného užívateľa výhod - Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec, PhD. HBP ako aj HBZ vykonávajú v konečnom dôsledku svoju podnikateľskú činnosť v prospech rovnakej osoby a ich záujmy sú v tomto zmysle totožné.

Z verejne dostupných informácií je možné zistiť, že OBÚ je spojený s HBZ dlhodobým nájmom, čo vo svojom dôsledku znamená, že OBÚ je z hľadiska materiálneho a priestorového zabezpečenia podmienok potrebných pre výkon svojich zákonných kompetencií fakticky v závislom postavení od HBZ. V tomto nájomnom vzťahu medzi OBÚ a HBZ má OBÚ ohľadom platenia nájomného postavenie dlžníka a HBZ ako prenajímateľ postavenie veriteľa voči OBÚ.

2. Spoločné zdieľanie aj nebytových priestorov

Spoločným sídlom OBÚ, HBP a HBZ a závislým postavením OBÚ vyplývajúcim z nájomného vzťahu nie je vyčerpaná  vzájomná neprípustná previazanosť týchto subjektov. Zverejnená je totiž aj Dohoda o bezodplatnom užívaní nebytových priestorov medzi HBZ a OBÚ v sídle OBÚ/HBP/HBZ. Touto dohodou bolo dojednané zdieľanie jednej a tej istej miestnosti medzi OBÚ a HBZ v budove na ul. Matici Slovenskej 10 v Prievidzi  napr. na porady, pracovné zasadnutia, pričom súčasťou dohody je aj bezplatné užívanie ďalších miestností. Ako je možné dohodnúť si konkrétny čas zdieľania priestorov bez toho, aby jednotliví zamestnanci vzájomne nekomunikovali?

Z týchto skutočností sa najprv javilo, že pochybnosti o nestrannosti sa budú týkať výlučne prievidzského OBÚ a že východiskom bude presunutie priestupkového konania na iný OBÚ, aby mohli mať aktivisti a aktivistky Greenpeace aspoň ako také presvedčenie o nezaujatosti posudzujúceho orgánu.

3. Nejde len o obvodný banský úrad...

Medzi zverejnenými zmluvami možno dohľadať aj relatívne čerstvú nájomnú zmluvu z decembra 2018. Zmluvnými stranami tejto zmluvy o nájme nebytových priestorov z decembra v budove na ul. Matici Slovenskej 10 v Prievidzi je v pozícii nájomcu Hlavný banský úrad (HBÚ), t.j. odvolací správny orgán v tomto priestupkovom konaní a v pozícii prenajímateľa spoločnosť HBZ. Podľa nájomnej zmluvy má spoločnosť HBZ právo vstúpiť do prenajatých priestorov a kontrolovať ich a HBÚ jej to musí umožniť. Fakticky teda HBÚ musí dať súhlas HBZ na skontrolovanie priestorov, v ktorých vykonáva právomoc OBÚ. Samozrejme, HBÚ má zmluvný záväzok platiť nájomné v prospech HBZ a je teda rovnako v závislom ekonomickom postavení voči HBZ ako tomu bolo pri OBÚ. Nájomná zmluva z roku 2018 nahrádza nájomnú zmluvu z roku 2005, ktorá však nie je verejne dostupná. Zo zverejnených faktúr pred rokom 2018, podľa ktorých platil nájomné OBÚ, možno usudzovať, že táto skoršia nájomná zmluva mala ako nájomcu ešte OBÚ.

Kto (aký orgán) má teraz posúdiť nestranne a nezávislým spôsobom protest aktivistov a aktivistiek Greenpeace v bani Nováky, ak banské úrady sídlia tak povediac v bani a platia jej nájomné?

4. Vedúci Obvodného banského úradu v Prievidzi bol zároveň svedkom v predchádzajúcom trestnom konaní

V máji 2019 predseda OBÚ - Ing. Bohumil Néč, PhD. - určil komisiu zloženú z troch zamestnancov OBÚ na rozhodnutie o priestupku. Komisia je v tomto správnom konaní zodpovedná za ukladanie sankcií. Ten istý Ing. Bohumil Néč, PhD. štyrikrát vypovedal ako svedok v predchádzajúcom trestnom konaní. Z jeho výpovedí je zrejmé, že okrem iného bol v kontakte s pracovníkmi baní, ktorých stretol v budove HBP, a ktorí mu popisovali skutok aktivistov a aktivistiek Greenpeace. Vedúci OBÚ tak môže mať vytvorený obraz toho, ako protest prebiehal, nie zo zákonného dokazovania, ale na základe informácií pochádzajúcich výlučne z jedného zdroja (HBP). Môže tiež disponovať takými informáciami a poznatkami o priebehu protestnej akcie, ktoré nepochádzajú v zmysle zákona zo spisu. Z dôvodu, aby okolnosti týkajúce sa priestupkového konania boli zistené nezávislým spôsobom, je nevyhnutné, aby neexistovali pochybnosti o predpojatosti osoby, ktorá vytvorila orgán, ktorý má rozhodnúť o vine a prípadnom treste aktivistov a aktivistiek Greenpeace.

Zhrňme si to...

OBÚ (správny orgán) je ten, ktorý bude rozhodovať o vine a prípadnom treste aktivistov a aktivistiek Greenpeace. Svoju činnosť vykonáva už niekoľko rokov v priestoroch osoby ovládajúcej prevádzku bane Nováky. Už niekoľko rokov či desaťročí dochádza k dennému kontaktu medzi zástupcami OBÚ a zástupcami/zamestnancami baní. OBÚ a v súčasnosti aj HBÚ sú v závislom postavení od baní z titulu ich nájomného vzťahu. Zároveň má OBÚ rozhodovať nezávisle o priestupku v týchto baniach, pričom bane sa byť poškodené konaním aktivistov a aktivistiek Greenpeace.

Ako majú mať aktivisti aktivistky Greenpeace dôveru k nestrannosti priestupkového konania, ak správny orgán – OBÚ - je nájomcom v sídle ťažobnej firmy a jeho zamestnanci zdieľajú priestory v rámci výkonu svojich právomocí so zamestnancami ťažobnej firmy? Aj z dôvodu existujúcich zmluvných vzťahov s HBZ nemusí mať OBÚ úprimný záujem na objektívnom rozhodnutí. O to viac, keď je z verejných zdrojov zrejmé, že do týchto vzťahov vstúpil v roku 2018 aj HBÚ ako nadriadený orgán správnemu orgánu. Môžu sa aktivisti za týchto okolností spoľahnúť na nestranné posúdenie svojho konania?

Na základe zistených informácií si myslíme, že každá z uvedených okolností (spoločné sídlo OBÚ s HBP a HBZ, nájomný vzťah medzi OBÚ a HBZ, neobvykle výhodné podmienky tohto nájomného vzťahu, nájomný vzťah medzi HBÚ a HBZ, ale tiež okolnosť svedeckých výpovedí vedúceho zamestnanca OBÚ) vzbudzuje závažné pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov OBÚ. Za týchto okolností nemožno mať dôveru v objektívny a nestranný postup OBÚ ani HBÚ. Preto sme požiadali, aby sa celým prípadom zaoberal orgán, ktorý je nestranný, nemá žiadne osobné či majetkové prepojenia s HBP alebo HBZ, a ktorého nadriadený orgán nemá žiadne prepojenia na ťažobnú spoločnosť. OBÚ námietke zaujatosti zatiaľ nevyhovel, pokračuje v konaní a začal s výsluchmi jednotlivých aktivistov a aktivistiek Greenpeace v budove spoločnosti HBZ...

Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace Slovensko

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Cez čiaru: Ktorí vplyvní ľudia dláždili cestu Haščákovi a Pente?

Kto boli vplyvní známi a kamaráti na strane Penty?


Už ste čítali?